Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı 23 Mayıs - 17 Haziran 2016 tarihleri arasında yapılacak olup, başvuru tarihleri  28 Nisan -06 Mayıs 2016 dır.

Başvuru yapmak isteyen katılımcılar 10/02/2015 tarihli ve 41304669/368 sayılı yazımıza ekli “Başvuru Formunu” kullanarak Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuru yapabilirler.

Konu ile ilgili ayrıntılı bilgi için;

Program Sorumlusu:    Didem AKKAYA

                                       Tel: 0 (546) 28260670

                                       02165423232 Dahili:1114-1044

                                       E-Posta: haydarpasanutrisyon@gmail.com
e-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj