Tıbbi Hizmetler Başkanı
Uzm.Dr. Yaşar SERTBAŞ

 

1968 yılında Almanya da dünyaya geldi. İlköğrenimini Acıbadem İ.Ö.O İstanbul'da, Ortaöğrenimini  Kenan Evren Lisesi, Lise öğrenimini Haydarpaşa Anadolu Teknik  Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Marmara Tıp Fakültesi  Bölümü'nden mezun oldu.

1995-1998 Yılları arasında Afyon Dinar Uluköy Sağlık Ocağı Pratisyen Doktor olarak çalışmaya başladı , 1998-1999 Yılları arasında Askerlik Görevini Ankara Genel Kurmay Başkanlığı Baştabipliğinde yaptı.1999-2000 Marmara Üniversitesi Medikososyal Merkezinde çalıştıktan sonra 2000-2004 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Hastanesi Dahiliye Bölümünde (İç Hastalıkları Asistan) çalışmaya devam etti. 2004-2008 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptıktan sonra 2008 – 2011 yılları arasında Üsküdar Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı olarak görevine  devam etti. 2011-2012 yılları arasında Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı (Diyabet Polikliniği) olarak çalıştı.2012-2014 yılları arasında tekrardan Üsküdar Devlet Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı olarak görev yaptı 2014-2016 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı olarak devam etti.

Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliği'nde Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak çalışmaktadır.

 

Yayınlar

 1. Yazıcı M, Sertbas Y. Koroner kalp hastalığında Yeni bir risk faktörü: Hiperhomosisteinemi AİBÜ Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2000:2:162-167
 2. Sertbas Y, Alper M, Akcan Y, Gürbüz Y, Oksuz S. Massive Gastrointestinal Tuberculosis in a Young Patient Without İmmunosupression World J Gastroenterol. 2003 Oct;9 (10):2382-2384.
 3.  Şencan İ,  Sahin İ, Sertbas Y, Balbay Ö, Bulut İ. Kronik hastalığa sahip olanlarda HBV ve HCV seroprevalansı, Viral Hepatit dergisi 2003:8:111-115
 4. Yazıcı M, Görgülü S, Sertbas Y, Erbilen E, Albayrak S, Yildiz Ö, Uyan C. Effects of thyroxin therapy on cardiac function in patients with subclinical hypothyroidism: index of myocardial performance in the evaluation of left ventricular function. Int J Cardiol. 2004 Jun;95(2-3):135-43
 5. Sertbaş Y, Korkut E, Bicik Z, Ersan S, Yavuz O, Alper M, Akcan Y. Role of Growth Hormone for Colonic Polyps in Non-Acromegalic Patients Düzce Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 5 (1):17-19 .
 6. Bicik zerrinAkcan Yusuf, korkut esin, korkmaz uğur, sertbas yasar, çalıskan serife,  safe liver biopsy in a patient with chronic hepatitis c under continuous ambulatory peritoneal diaalysis treatment. indian J. Gastroenterol 2005 mar-Apr;24(2)87-8
 7. Belli HSertbas Y, Bayik Y. Olanzapine-induced diabetes due to pancreatitis. Indian J Gastroenterol. 2005 Nov-Dec;24(6):273
 8. Akcan Y, Kavak A, Sertbas Y, Olut A, Korkut E, Bicik Z, Kısacık B. The Low Seropositivity Of Hepatitis B virus in vitiligo patients J Eur Acad Dermatol Venereol. 2006 Jan;20(1):110-1.
 9. Sertbas YErsoy UAyter MGultekin Trtl FKucukkaya B. Ezetimibe Effect on Bone Mineral Density and Markers of Bone Formation and Resorption. J Investig Med.. 2010 Feb;58(2):295-7.
 10.  Dayan A, Sertbas Y, Bulgurlu S.S, Abanonu G.B, Demirtunc R. Tip 2 Diyabetik Makroalbuminurik Hastalarda Makroalbuminuri Regresyonunun Değerlendirilmesi Haydarpasa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi 2010; 50(3)111-116.
 11. Sertbas Y, Belli H, Piskinpasa N, Ural C, Akbudak M, Sertbas M, Oncu F Assesment of psychiatric symptoms and co-morbidities in patients with irritable bowel syndrome. West Indian med. j. Aug 2012, vol.61, no.5, p.544-548. ISSN 0043-3144
 12. Piskinpasa N, Sertbas Y, Piskinpasa E. Pegile interfefon alfa-2a ve ribavirin ile kronik C hepatiti tedavisi sırasında akut miyokard infarktüsü gelişen hasta: Bir olgu sunumu. Akademik gastroenteroloji dergisi,2013;12(2):84-85
 13.  Yasar Sertbas prevalence and clinical characteristics of irritable bowel syndrome (IBS) in police officers in Istanbul. Scientific Rersearch and Essays 30 june 2014 vol.9(12) pp.535-539,
 14. Sabiha Komoğlu, Duygu Selite, Meltem Sertbas, Yasar Sertbaş, Ali Ozdemir Methorexate therapy in a patient with rheumatoid arthritis complicated by idiopathic thrombocytopenic purpura Eur J Rheumatol DOI: 10.5152 / eurjrheumatol. 2014.14065
 15. Enver Berber, Meltem Sertbas, Yasar Sertbas, Serkan Elarslan, Mehmet Timuçin Aydın, Ali Özdemir Ultrasonografinin Psödoasit Tanısında Yetersizliği:Bir Olgu Sunumu Boğaziçi Tıp Dergisi 2014 ;1(3): 126-128
 16. Nezih Piskinpasa, Mehmet Emin Piskinpasa, Yasar Sertbas Lansoprazole Associated Lymphocytic Colitis With Irritable Bowel Syndrome in a Patient Without Symptoms of Diarrhea J. Med.Cases.2015;6(5):198-200
 17. Sertbas M, Sertbas Y, Ordu O, Berber E, Ozen B, Ozdemir A.Myocardial injury and acute renal failure associated with lactic acidosis due to suicide attempt with metformine. J Pak Med Assoc. 2016 Feb;66(2):223-5..
 18. Ş Belli, G Ercan, T Saraç, Y Sertbaş, MF Oktay, A Çelik, M Küçükyılmaz Investigation the Association of Interleukin-21 and Macroprolactine Levels with Anti-thyroid Antibodies in Patients with Hashimoto Thyroiditis. West Indian Med J  DOI: 10.7727/wimj.2014.386
 19. Y Sertbas, Y Akcan, M Yazici Cardiovascular Risk Assesment of Subclinical Hypothyroid Patients by Using Framingham Risk Score West Indian Med J. 2015 Oct 16. pii: wimj.2015.160. doi: 10.7727/wimj.2015.160.
 20. 20Bülent Bilir, Betül Ekiz BİLİR, Mümtaz TAKIR, Yaşar SERTBAŞ, Can Murat AKINCI, Hilmi Çiftçi Ezetimibe monoterapisinin lipoprotein (a) ve diğer lipid parametreleri üzerine etkisi.Medeniyet Medical Journal 30(2):88-83,2015
 21. Ali ÖZDEMİR, Yaşar SERTBAŞ, Ayşegül DALBELER, Kerem ABACAR, Abdurrahman YİĞİT,Nalan OKUROĞLU, Seda SANCAK Glikoz Değişkenliği ve Ortalama Trombosit Hacmi Boğaziçi Tıp Dergisi 2015; 2(3)89-92 e-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj