Anket
Genel Sekreterliğimize bağlı Sağlık Tesislerimizde Hasta ve Çalışan Memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Çalışan  memnuniyet anketlerimiz Sağlık  Tesisilerimizde  görev yapan sağlık hizmetleri sınıfı,genel idari hizmetleri sınıfı ile hizmet alımı yoluyla çalışan personellerimizin asgari % 50'sini kapsayacak şekilde Mart ve Eylül aylarında yapılmaktadır.
 
Hasta Memnuniyet  Anketlerimiz ise Sağlık Tesisimizin Hizmet sunumuna yönelik ;
 
 
 
 
 
 
 
Hasta  memnuniyet anketleri   Sağlık  Tesislerimizin  hasta yatak sayılarına  göre   Bakanlığımızca belirlenmiş olup ,aylık  yapılmaktadır.Anketlerimiz  üçlü likert ölçekli olarak yapılmaktadır. Sağlık Tesislerimizde Kalite Yönetim birimce  koordinasyonu  sağlanmaktadır.Her  bir anket sonuçlarımız Bakanlığımızca belirlenen formüller doğrultusunda hesaplanarak  Kurumsal  Kalite Sistemine  girişi Kalite Direktörleri tarafından yapılmaktadır.Anket  sonuçlarımızın  analizi  üst yönetim ile birlikte kalite direktörlerimizce imza altına alınır.
 
“Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi” ekinde yer almaktadır. Anketlere
ulaşılabilmektedir.
 
Anketlerin Takibi ve Sorumluları
Sağlık Tesislerimizde, kalite yönetim birimi anketlerin uygulanmasını takip etmek ve
yönetmekle sorumludur. Kalite Yönetim Birimi;
 -  Anketlerin uygulanmasını sağlamak
• Takibiyle sorumlu olmak
• Anketlerin bir merkezde toplanmasını sağlamak
   - Anketlerin gizliliğini sağlamak
• Anket uygulanacak kişilerin nasıl seçildiğini anket raporuna ayrıntılı olarak
yazmak
• Anket verilerini istatistiksel analiz programları aracılığıyla değerlendirmek
• Anketlerden elde edilen bulgular doğrultusunda mevcut sorun alanlarını
belirlemek
• Elde edilen sonuçlara göre tespit edilecek olumsuz durumu iyileştirici
düzenlemeleri yönetime önermek
• İstendiğinde Hizmet Kalite Standartları değerlendirmesi sırasında raporları
değerlendiriciyle paylaşmak
• Verileri “Kurumsal Kalite Sistemi”ne aktarmakla (özel hastanelerin bu
sisteme veri girişi zorunlu değildir)
sorumludur.e-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj