Çalışan Hakları Ve Güvenliği
Hasta ve Sağlık Çalışanı BİRLİK'teliği Hayati Önem Taşır...

 

AMAÇ:

Çalışan hakları ve güvenliği uygulamaları;  “Sağlıkta Dönüşüm Politikamız” bağlamında; sağlık çalışanlarının güvenilir ortamda sağlık hizmeti sunması, hasta ve hasta yakınlarının sorumlulukları dâhilinde tedavi sürecine katılımının sağlanmasını amaçlamaktadır.

MEVZUATLAR ve UYGULAMA DAYANAKLARI: 

Çalışan hakları ve güvenliği iş akışı, yasal mevzuat çerçevesinde belirlenmiştir.

• 14.05.2012 tarihli Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Genelge  (http://www.tkhk.gov.tr/TR,90/calisan-guvenligi-genelgesi.html)

• 06.04.2011 tarihli ve 27897 sayılı Hasta ve Çalışan Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Yönetmelik
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110406-3.htm)

• 28.04.2012 tarihli ve 28277 sayılı Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120428-3.htm)

• Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı; Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığının:

o Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin kurulmasına dair 31 / 05 / 2012 tarihli ve B.10.1. TKH.0.27.00.00 / 13394 sayılı yazısı. (http://www.tkhk.gov.tr/TR,202/calisan-haklari-ve-guvenligi-birimleri.html)
o Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri iş akış talimatı hakkında 27/07/2012 tarihli ve B.10.1. TKH.0.27.00.00 / 622 / 850 sayılı yazısı. (http://www.tkhk.gov.tr/Eklenti/222,113-beyaz-kod.pdf?0)

• İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi tarafından sağlık tesislerine iletilmek üzere İlçe Sağlık Müdürlükleri’ne dağıtımı yapılan;  sağlık kuruluşlarında bulunan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri iş akışını kapsayan 14/09/2012 tarihli ve B.10.4.ISM.0.34.00.01 / 433.04 / 226779 sayılı talimat yazısı.

 


İSTANBUL ANADOLU KUZEY KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ
PLANLAMA, FAALİYET, KOORDİNASYON VE DEĞERLENDİRME ALANI

1. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı; Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığının planlama ve çalışma takvimi dâhilinde hizmet alanının düzenlenmesi,

2. Sağlık çalışanına yönelik; “psikolojik, fiziksel şiddet ve mobbing” vakalarının önlenmesi ve çözümlenmesine ilişkin strateji geliştirilmesi, vaka ve politika odaklı müdahalenin yapılması, işlevselliğinin değerlendirilmesi, uygun hizmet modellerinin belirlenmesi,

3. Sağlık tesislerinde kurulan Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinde; Başhekim Yardımcıları ve Sosyal Hizmet Uzmanı / Psikolog / Halkla İlişkiler Uzmanlarının görevlendirmelerinin, birimin kurulum sürecinin, fiziki şartlarının,  iş akışının ve eğitimlerinin takip edilmesi,

4. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinde görevli personelin hizmet içi eğitimlerinin hazırlanması, uygulanması ve süpervizyon, yerinde çözüm toplantılarının periyodik olarak organize edilerek uygulamada karşılaşılan güçlüklerin belirlenmesi ve çözümlenmesi,

5. Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimlerinin faaliyetlerine ilişkin denetimlerin yapılması, gerekli istatistiklerin takip edilmesi, verimliliği ve performansı arttırmaya ilişkin düzenlemelerin yapılması ve Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu; Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı’na raporlanması,

6. Aylık birim faaliyetlerinin ve raporlamalarının değerlendirilmesi; nitel ve nicel verilerin analiz edilerek Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu; Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı; Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığı’na ve Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Beyaz Kod Birimi’ne gönderilmesi,

7. Sağlık Kuruluşlarından gelen mevzuat ve psikososyal danışmanlık taleplerinin karşılanması, gerekli yazışmaların yapılması ve gelen dosyaların takip edilmesi,

8. İl Sağlık Müdürlüğü; Hukuk ve Mevzuat İşleri Koordinatörlüğü ile eşgüdümlü çalışmanın sağlanması,

9. Çalışan Hakları ve Güvenliği uygulamalarına ilişkin; kurumsal kapasite geliştirme raporlarının hazırlanması, dönemsel olarak stratejik hedeflerin revize edilmesi, maddeleri gereğince iş akışı tanımlamıştır.

 

GENEL SEKRETERLİĞİMİZE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİ

ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ İŞ AKIŞ TALİMATI

  1. Hastaneler İş Akışı
  2. Aylık Form
  3. Savcılık Tutanağı Örneğie-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj