2015 Yılı Nisan Dönemi Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Kurası
İlan Metni

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Genel Sekreterliklere bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan sağlık personelinin birlikler arası yer değiştirme suretiyle atanmalarına ilişkin 16/05/2013 tarih ve 96829 sayılı genelgesine istinaden sağlık personelinin Kamu Hastaneleri Birlikleri sağlık tesisleri arasında İstanbul ili 2015 yılı Nisan Dönemi atamaları yapılacaktır.

Kendi unvan ve branşlarına göre ilan edilen münhal kadrolara tayin istekleri, dönem tayininde dikkat edilecek hususlar çerçevesinde mevcut hizmet puanını gösteren PBS çıktısı, Atama Nakil Talep Formunun doldurularak gönderilmesi halinde değerlendirilmeye alınacaktır.

Tayin talebinde bulunan personelin tayin isteklerine dair, doldurdukları (en fazla beş tercih yapabileceklerdir) Atama Nakil Talep Formu (Kurum amirleri tarafından onaylandıktan sonra) ve hizmet puanını gösteren PBS çıktısı ile birlikte kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterliğe müracaat edecektir. İlgili Genel Sekreterlikçe ön değerlendirmeden geçtikten sonra Koordinatör Genel Sekreterliğe gönderilecektir.

2015 NİSAN DÖNEMİ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMA KURASI TAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

16/03/2015-27/03/2015

Kadrosunun bulunduğu Genel Sekreterliğe Başvuruların yapılması

2

30/03/2015-03/04/2015

Başvuruların Koordinatör Genel Sekreterliğe iletilmesi

3

20/04/2015

Müracaatları kabul edilen ve edilmeyenlerin ilanı

4

21/04/2015-24/04/2015

Müracaatı red olanların itirazlarının alınması

5

30/04/2015

Yerleştirme Sonuçlarının ilanı

Hizmet Puanını Gösteren PBS Çıktısı için tıklayınız.

Atama Nakil Talep Formu için tıklayınız.

Dönem Tayini için Dikkat edilecek Hususlar için tıklayınız.

Nisan Dönem Tayini Münhal Kadrolar için tıklayınız.

(Ebe-Hemşire) Nisan Dönem Tayini Münhal Kadrolar için tıklayınız.(Diğer Sağlık Personeli)
e-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj