Tıbbi Sosyal Hizmetler
          İSTANBUL ANADOLU KUZEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ

 

                  Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu, Hastane Hizmetleri Başkan Yardımcılığı;

    Hasta, Çalışan Hakları ve Güvenliği Daire Başkanlığının 28.12.2012 tarihli yazısında yer alan talimatı   gereği ve Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 16.02.2011 tarihli ve B.10.0.THG.0.58.00.01.020 / 7465   sayılı  Makam onayıyla çıkarılan “Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi” maddeleri bağlamında Birlik Genel Sekreterliğimiz bünyesinde Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi kurulmuştur.

 

 

             

 

   Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi kapsamında; kamu hastanelerinde Tıbbi Sosyal

    Hizmet Birimlerinin kurulum aşaması başlamıştır.

 

   Tıbbi Sosyal Hizmet:

    Ayakta ya da yatarak tedavi gören hastaların tıbbi tedaviden etkili bir şekilde yararlanması,sosyal sağlığın korunması ve geliştirilmesi,tedavi sürecinde hastanın ailesi ve çevresi ile ilişkilerinin düzenlenmesi,tedavi sürecini etkileyen psikososyal ve sosyoekonomik sorunların zamanında çözümlenerek, sosyal işlevselliğini yeniden kazanması amacıyla yürütülen sosyal hizmet uygulamasını kapsar.

 

   Sosyal Hizmet Uzmanının / Sosyal Çalışmacının Görev ve Sorumlulukları:

     Hastaneye başvuran hastaların psikososyal ve sosyoekonomik sorunlarını tespit eden, sorunlarıyla ilgili sosyal hizmet müdahalesini planlayan ve uygulayan üniversitelerin dört yıllık sosyal hizmet bölümlerinden mezun sağlık personelidir. Görev ve sorumluluklar; mevzuata uygun olarak sosyal hizmet müdahalesine ihtiyaç duyan hasta / müracaatçı gruplarına:

 • Kimsesiz, terk ve bakıma muhtaç hastalar,
 • Engelli hastalar,
 • Sağlık güvencesiz hastalar,
 • Yoksul hastalar,
 • Aile içi şiddet mağduru hastalar,
 • İhmal ve istismara uğramış çocuk hastalar,
 • İnsan ticareti mağduru hastalar,
 • Mülteci, sığınmacı hastalar,
 • Yaşlı ve geriatri alanında sağaltıma ihtiyaç duyulan hastalar,
 • Kronik hastalar,
 • Tıbbi – psikiyatri alanında sosyal hizmet müdahalesi gereken ruh sağlığı tedavisi gören hastalar,
 • Yabancı uyruklu olup tedaviden faydalanamayan hastalar,
 • İl dışından gelen hastalar,
 • Mesleki tükenmişlik sendromu yaşayan ve psikososyal danışmanlık ihtiyacı bulunan sağlık tesisi çalışanları ve aileleri,

grubunda yer alan müracaatçılar için sosyal hizmet müdahalesini planlar ve uygular. 

 

İSTANBUL ANADOLU KUZEY BÖLGESİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMLERİ:

Sağlık alanı; tıbbi müdahale ve tedavi ile birlikte, sosyal endikasyon vakalarına müdahale edilen ve sosyal sorunların tespit edilmesinde “ara istasyon” görevinde bulunan, sosyal refah halkasının önemli bileşenlerinden biridir.

 

Birlik Genel Sekreterliğimize bulunan 9 (dokuz)  sağlık tesisinde Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi bulunmaktadır.  Sosyal endikasyon vakalarına “ihmal istismar mağduru çocuk, aile ve çift psikososyal danışmanlığı, kadına yönelik aile içi şiddet, engelli hastalar, kimsesiz terk ve bakıma muhtaç hastalar, tıbbi psikiyatri alanında psikososyal destek hizmeti gereksinimi bulunan hastalar, adli vakalar, psikososyal danışmanlığa ihtiyaç duyan sağlık çalışanlarına” yönelik “psikososyal ve sosyoekonomik” destek, danışmanlık verilmektedir.

Birliğimize bağlı sağlık tesislerimizde bulunan Tıbbi Sosyal Hizmet Birimleri,

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığının “iştirakçi” birimlerine sevk ve koordine ederek;

Temmuz – Aralık 2012 yarı yıl çalışma dönemi içerisinde:

 • Kimsesiz ve bakıma muhtaç 151 hasta,
 • Engelli 423 engelli birey,
 • Yaşlı ve sosyal rehabilitasyon ihtiyacı bulunan 755 hasta,
 • Yoksul ve maddi gereksinimi bulunan 91 hasta,
 • Sağlık güvencesi olmayan ve maddi yoksunluğu bulunan 34 hasta,
 • Aile içi şiddet mağduru 45 hasta,
 • İhmal ve istismar şüphesi bulunan 106 çocuk hasta,
 • Sığınmacı, mülteci ve yabancı uyruklu 26 hasta,
 • Sosyal endikasyonu bulunan 1958 hasta ile psikososyal danışmanlık sürecini yürütmüştür.

Tıbbi Sosyal Hizmet Biriminde görevli sosyal hizmet uzmanları tarafından;

psikososyal danışmanlığa ihtiyaç duyan 3657 hasta ve ailesine:

 • 1575 hastaya psikososyal danışmanlık uygulanmıştır.
 • 853 hasta ve ailesine danışmanlık verilmiştir.
 • Aile ve Sosyal Politikalar İl / İlçe Müdürlüklerine, Çocuk ve Aile Mahkemelerine, Adli Koruma ve İnceleme Makamlarına, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına gönderilerek; “koruma tedbiri, maddi destek, kurum bakımına yerleştirme” talep edilen 157 “Sosyal İnceleme Raporu” hazırlanmıştır. 61 ev ve kuruluş ziyareti yapılarak, hastaların psikolojik ve sosyal sorunu yerinde değerlendirilmiştir.
 • 40 hasta geçici ve sürekli olarak kurum bakımına yerleştirilmiştir.
 • Sosyoekonomik desteğe ihtiyaç duyan 226 hasta için ayni nakdi yardım hizmeti sunulmuştur.
 • Hasta ve hasta ailelerine eğitim verilmiştir. Psikososyal danışmanlığına ilişkin 671 vakaya sosyal hizmet müdahalesi uygulanmıştır.

Broşürü indirmek için buraya tıklayınız.

 

Broşürü indirmek için buraya tıklayınız.
e-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj