Yer Değiştirme ve Mazeret Atamaları Hakkında Duyuru
2016 Yılı Ocak Dönemi İsteğe Bağlı İl İçi Birlikler Arası Yer Değiştirme ve Mazeret Atamaları Hakkında Duyuru

 

İstanbul ilinde görev yapan tüm personelin isteğe bağlı yer değiştirme talepleri; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği  ve İl içi Birlikler Arası Yer Değiştirme ve Mazeret Atamaları Komisyonuna İlişkin Usul ve Esaslarına göre Genel Sekreterliklerin İdari Hizmetler Başkanlarının katılımıyla Ocak Ayı içerisinde oluşturulacak komisyonda gündeme alınacaktır.

 

Birlikler arası yer değiştirme talebinde bulunanların 15/01/2016 tarihine kadar taleplerini görev yaptığı kuruma dilekçe ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Söz konusu talebin ve kadrolu kurumlarının bağlı olduğu genel sekreterlik ile nakil talebinde bulunulan genel sekreterliğinin muvafakat yazılarının anılan komisyonda değerlendirilmek üzere 22/01/2016 tarihine kadar İstanbul İli Kamu Hastaneleri Birlikleri Koordinatörlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.

 
e-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj