Çocuk Hemotoloji Konseyi Daveti
İstanbuldaki Eğitim ve araştırma hastanelerinde çocukluk çağı hemotolojik maligniteleri (Lösemi,Lenfoma ve histiositozlar) olgularının tartışılıp değerlendirileceği ikinci konsey, 4 Ekim 2016 Salı günü saat 14:00 itibariyle S.B.Ü. Şişli Hamidiye Etfal EAH Suat Efe Konferans salonunda gerçekleşecektir.
e-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj