Cebit 2014 Sağlık Bilişimi Konferansı
Avrasya'nın önemli Bilişim, Teknoloji ve İletişim Platformu CeBIT Bilişim Eurasia ve CeBIT Global Conferences; bilişim firmalarını, tüm dikey sektör firmalarını, kamu kurumlarını ve medya kuruluşlarını bu yıl bir kez daha aynı çatı altında buluşturdu.

Fuarla eş zamanlı düzenlenen CeBIT Global Conferences, önemli konu başlıkları ve konuşmacılarıyla bilişim sektöründe gündemi oluşturdu. Sağlık Bilişimi Konferansı'nda sağlığın geliştirilmesinde bilgi sistemleri, teletıp, teleradyoloji gibi sağlık bilişim çalışmaları, dijital hastane uygulamaları, Hasta Bilgi Yönetim Sistemi'nin yeni vizyonu, büyük veri ve iş zekası uygulamaları gibi konularda paneller düzenlendi.

Birinci: "Tüm sağlık verileri mobil uygulamalarla cebimizde olmalı"

Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci yaptığı açılış konuşmasında "Tabletleri ve bulut teknolojilerini beynimizin harici diski gibi kullandığımız bir teknoloji çağındayız. Aktif cep telefonu kullanıcı sayısı 68 milyonu buldu ve bunların %84 ünde internet mevcut. Durum böyleyken topluma sağlık alanında mobil hizmetler vermeliyiz ve kelimenin tam anlamıyla tüm bilgilerini ceplerinde taşımalarını sağlayacak uygulamalar üretmeliyiz." dedi. Birinci, sağlık sektöründe bilişimin daha yaygın kullanılması adına gerekli bürokratik düzenlemelerin yapılması için adımlar atıldığını ifade etti ve "Bu gelişmelerle hasta verilerine her yerden ulaşabilirlik söz konusu iken hasta mahremiyetine de ehemmiyet göstermekteyiz." şeklinde konuştu.

Açılışta konuşan Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. M. Mahir Ülgü, Bakanlığın sağlık bilişim politikaları konusunda, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği OHSAD Genel Başkanı Dr. Reşat Bahat Türkiye'deki sağlık bilişimi çalışmalarının artırılması yönünde, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın ise sağlık bilişimi konusunda yapılan akademik çalışmalar hakkında konuştu.

İAKB Teletıp Projesi

Kongre kapsamında düzenlenen Radyoloji Bilişim Sistemleri Teletıp Uygulamaları paneli Dr. Şuayıp Birinci moderatörlüğünde yapıldı. Panele; Leica Pazar Müdürü Mark Frushone Dijital Pataloji konusu ile, birliğimize bağlı Fatih Sultan Mehmet  Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Klinik Şefi Prof. Dr. Hakkı Muammer Karakaş Teletıp konusu ile, Sesa Grup Kurucu Ortağı Serkan Saykal Radyoloji Yönetim Sistemi konusu ile, GE Helthcare IT ekibinden Laurant Rotival ise Klinik Kalite ve Anahtar Başarım Göstergeleri konusu ile katıldı.

İstanbul Anadolu Kuzey Kamu Hastaneleri Birliğinin Teletıp uygulaması ile verilere 5 saniye gibi çok kısa bir sürede ulaşılabildiğini ifade eden Prof. Dr. Muammer Karakaş, "Bu projeyle birliğimize bağlı hastanelerimizin radyoloji sistemleri tek bir sisteme entegre edildi ve her yerden ulaşılabilir hale getirildi. Bu, hekimler için büyük kolaylıklar sağlarken hastaların da üst üste radyasyon maruziyetinin önüne geçti. Tamamıyla dijital ortamda olduğu için de çevre dostu bir proje olarak planlandı." dedi.

Panelin sonunda Moderatör Dr. Şuayıp Birinci, sağlık bilişimi adına tüm gelişmelere açık olduklarını dile getirerek "Bu anlamda her faaliyetin destekçisiyiz" dedi ve katılımcılara plaketlerini takdim ederek panel sonlandırdı.
e-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj