Staj ve Araştırma Başvuruları
STAJ BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER


Milli Eğitime Bağlı Lise öğrencileri;

 • Okul müdürlükleri aracılığıyla başvuruları alınır.

Özel Sağlık Meslek Liseleri;

 • Genel Sekreterliğimizle Protokol imzalamış okullardan, okul müdürlükleri aracılığıyla başvurular alınır.

Devlet Üniversitesi Öğrencilerinden;

 • Üniversiteden üst yazı
 • Üniversiteden " İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Sigortası"nın karşılanacağına dair üst yazı.
 • Öğrenci belgesi
 • Öğrencinin dilekçesi

Özel Üniversite Öğrencilerinden;

 • Genel Sekreterliğimiz ile protokol imzalamış olan üniversitelerden, staj başvuruları Üniversiteleri kanalıyla  yapılacaktır.
 • Protokolü olmayan özel üniversitelerden staj başvurusu kabul edilmeyecektir.

Yurtdışı Üniversite Öğrencilerinden;
1- Başvuru sahibi T.C. vatandaşı olmalıdır. 
2- Yurt dışındaki Üniversitelerin Türkiye'de denklik olup olmadığına bakılır. Denklik varsa; YÖK'ten denklik olduğuna dair belge ibraz edilir.
3- Öğrenci belgesi aslı ve yeminli tercüman tarafından Türkçeye çevirisi yapılmış, noter onaylı sureti. 
4- SGK Belgesi.
5- Öğrencinin dilekçesi

İlgili evraklarla birlikte Genel Sekreterliğimiz İdari Hizmetler Başkanlığı

Eğitim ve Staj Birimine şahsen müracaat edilecektir.
 

ARAŞTIRMACIDAN İSTENEN BELGELER

 1. Araştırma Başvuru Dilekçesi
 2. Öğrenci Belgesi
 3. Üniversitenin Üst Yazısı
 4. Araştırma Çalışmaları Başvuru Formu
 5. Etik Kurul Onayı
 6. Araştırma Detay Formu
 1. Araştırma/Proje Konusu
 2. Araştırmanın Amacı
 3. Materyal Ve Metod
 4. Anket Örneği

     7-  Taahhütname

BİLGİ NOTU:

 • Yüksek Lisans, Doktora tezi yapmak isteyen araştırmacıların öğrenim gördüğü Üniversite ile Genel Sekreterliğimiz arasında Araştırma İzinleri İşbirliği Protokolü imzalanmış olması gerekmektedir. Protokol mevcut ise Taahhütnameye gerek yoktur.
 • Herhangi bir Üniversiteye bağlı olmaksızın araştırma yürütmek isteyen Kurum Çalışanı öğrenci belgesi ve üniversite üst yazısı getirmeyecek olup, Taahhütname imzalayacaktır.
 • Kişi Üniversitede Öğretim üyesi, öğretim elemanı gibi görevlerde olup kurum çalışanı ve  öğrenci değil ise Üniversiteden üst yazı istenmekte olup ilgili üniversiteler ile Protokol imzalanması koşulu aranmaktadır.

 

 

SORULARINIZ İÇİN,

 İstanbul İli Anadolu Kuzey Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği

 İdari Hizmetler Başkanlığı Eğitim ve Staj Birimi;

Tel: 0216 578 78 78 - 7727
e-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj