Birlik Hizmetleri
GENEL SEKRETERLİK DİREKT BİRİMLERİ

A-  KOORDİNASYON BİRİMİ 

A-  STRATEJİ GELİŞTİRME BİRİMİ 

B-  KALİTE BİRİMİ    

C-  BASIN ve HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ 

Genel Sekreterlik ve bağlı 18 sağlık tesisinin; 

 1-  Kurumsal Web Siteleri

 2-  Kurumsal Sosyal Medya Ağları

 3-  Basın Organizasyonları 

 4-  Röportaj ve Çekim Talepleri

 5-  Basılı Görsel Tasarım Çalışmaları

D-  İZLEME DEĞERLENDİRME ve VERİMLİLİK BİRİMİ

 

 

 

İDARİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI BİRİMLERİ

A- İDARİ HİZMETLER PLANLAMA VE KOORDİNASYON  BİRİMİ

B- SİVİL SAVUNMA VE AFET KOORDİNASYON BİRİMİ

C- TEKNİK VE DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ 

 1-  Bilgi İşlem Bilgisayar Bakım ve Onarım Hizmetleri

 2-  Tıbbi Cihaz Biyomedikal

 3-  Telefon Santral ve Tesisat Haberleşme Hizmetleri

 4-  Jeneratör ve Klimalar

 5-  Elektrik, Su, Doğalgaz Tesisat İşlemleri ve Kalorifer-Kazan Dairesi

 6-  Araçlar ve Şoförler

 7-  Mutfak ve Yemekhane

 8-  Kantin ve Kafeterya

 9-  Terzi Hizmetleri, Çamaşırhane ve Ütü Hizmetleri

10- Bina, Bahçe Çevre ve Genel Temizlik Hizmetleri

11- Güvenlik Hizmetleri

12- Tıbbi Atık Ürünleri İle İlgili İşlemler

13- Arşiv Hizmetleri

14- Teknik Büro

D- EĞİTİM VE STAJ BİRİMİ

E- İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA BİRİMİ

1- Personel İstatistik

2- PDC (Personel Dağılım Cetveli)

3- Personel Planlama

F- PERSONEL ÖZLÜK İŞLEMLERİ BİRİMİ

1-  Doktor Atama ve Özlük Birimi (Tüm Unvandaki Doktorlar)

2-  İhtisas Birimi

3-  Yardımcı Sağlık Personeli Atama ve Özlük Birimi

4-  Yüksek Öğrenimli Personel Atama ve Özlük Birimi

5-  İdari Personel Atama ve Özlük Birimi

6-  Personel İstatistik ve İKYS Birimi

7-  Kadro Terfi ve Ödüllendirme Birimi

8-  Mal Beyanı ve Personel Dosya Odası

9-  Personel İzin Birimi

10- İşçi Birimi

11- Personel Kalem Birimi

12- Sendika İle İlgili Birim (Stk)

G- TERFİ ve HİTAP BİRİMİ

H- HUKUK BÜROSU BİRİMİ

I-  DİSİPLİN  TAKİP BİRİMİ

İ-  SABİM - BİMER / BİLGİ EDİNME BİRİMİ

J- HASTA HAKLARI BİRİMİ

K- ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ

1- Beyaz Kod Birimi

2- Sağlıkta Buluşma Noktası (SBN)

L- TIBBİ SOSYAL HİZMET BİRİMİ

M- İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ BİRİMİ

N- SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ BİRİMİ

O- EMLAK İSTİMLAK / İNŞAAT VE YATIRIM TAKİBİ BİRİMİ

Ö- ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRİMİ

P- YAPIM ONARIM BİRİMİ

R- EVRAK KAYIT BİRİMİ

 

 

TIBBİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI BİRİMLERİ

A- TIBBİ HİZMETLER PLANLAMA VE KOORDİNASYON  BİRİMİ

B- TIBBİ CİHAZ ve YATIRIM PLANLAMA BİRİMİ

C- İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA HİZMETLERİ BİRİMİ

D- KRİZ KOORDİNASYON MERKEZİ 

E- İZLEME ÖLÇME ve VERİMLİLİK HİZMETLERİ BİRİMİ

F- SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ ve BAKIM HİZMETLERİ BİRİMİ

G- HASTANE / AGIZ ve DİŞ SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ

1- Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri

2- Poliklinik/ Yataklı Servis Hizmetleri

3- Laboratuar ve Görüntüleme Hizmetleri

4- Rapor ve Sağlık Kurulları

H- ÖZELLİKLİ SAĞLIK HİZMETLERİ

 1- Acil ve Travma ve ASKOM Hizmetleri

 2- Yoğun Bakım

 3- Onkoloji ve Nükleer Tıp Hizmetleri

 4- Kardiyovasküler Cerrahi Hizmetleri

 5- El Cerrahisi ve Uzuv/Organ Nakli

 6- Kan ve Kan Ürünleri

 7- Hiperbarik ve Yanık Tedavi Merkezleri

 8- Üreme ve Perinatal Merkez

 9- Palyatif Bakım, Rehabilitasyon ve Geriatri Hizmetleri

10- Nörovasküler Cerrahi ve İnme merkezi

11- Diyaliz

I - ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

İ - SAĞLIK OTELCİLİĞİ HİZMETLERİ BİRİMİ 

J- MÜŞTEREK SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ

1- Evde Sağlık, TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri), Sağlığın Teşviki ve Geliştirilmesi

2- Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı ve Özel Sağlık Kuruluşlarıyla İlişkiler

K- ULUSLARARASI İLİŞKİLER ve PROJE YÖNETİMİ HİZMETLERİ BİRİMİ

 

 

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI BİRİMLERİ

A- MALİ HİZMETLER PLANLAMA VE KOORDİNASYON  BİRİMİ

B- SATIN ALIM VE İHALE İŞLEMLERİ BİRİMİ

a. Merkezi Satın Alım

1- Tıbbi Sarf ve İlaç

2- Tıbbi Alet ve Cihaz

3- Demirbaş

4- Sarf Malzeme Alım

b. Birlik Satın Alım

1- Satın Alım

2- DMO

C- PERSONEL HAKEDİŞ BİRİMİ

1- Maaş Ödemeleri

2- Performans Ödemeleri

3- Yolluk, Harcırah, Tedavi vb.

D- BÜTÇE TAKİP BİRİMİ

1- Bütçe Hazırlama

2- Bütçe Takip

3- Gelir Takip

E- GİDER TAHAKKUK BİRİMİ

1- Satın Alma Ödemeleri

2- Tarifeye Bağlı Ödemeler

3- Avans ve Krediler

F- KLİNİK MÜHENDİSLİK BİRİMİ

G- STOK TAKİP ve KOORDİNASYON BİRİMİ

1- Konsolide Hesap

2- Taşınır Mal Yönetimi

3- Stok Yönetimi

4- Stok Takip

H- MUAYENE KABUL BİRİMİ

I- ALACAK TAKİP BİRİMİ

İ- MUHASEBE BİRİMİ

 

 

 

 
e-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj