Aday Memur Eğitimi
Genel Sekreterlik Makamı, İdari Hizmetler, Eğitim Birimimiz tarafından 1-2-3-4 Nisan 2014 tarihlerinde Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar  Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Oditoryum Konferans Salonu’nda Aday Memur Eğitimi düzenlenecektir.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 55. Maddesine dayanılarak çıkarılan ''Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Genel Yönetmelik'' gereği aday memurların asalet tasdiklerinin yapılabilmesi için almaları gereken Temel ve Hazırlayıcı Eğitim, 1-2-3-4 Nisan 2014 tarihlerinde Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Oditoryum Konferans Salonu’nda düzenlenecektir.

Eğitim Programı için tıklayınız.

Aday Katılımcı listesi için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilat Yapısı sunumu için tıklayınız.

İl Sağlık Müdürlüğü Yapısı ve Görevleri sunumu için tıklayınız.

Halk Sağlığı Müdürlüğü Yapısı ve Görevleri sunumu için tıklayınız.

Kamu Hastaneleri Birliği Yapısı ve Görevleri sunumu için tıklayınız.

Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği sunumu için tıklayınız.

T.C. Anayasası sunumu için tıklayınız.

Devlet Teşkilatı sunumu için tıklayınız.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu sunumu için tıklayınız.

Kişiler Arası İletişim sunumu için tıklayınız.

Çalışan Hakları Ve Güvenliği sunumu için tıklayınız.

 
e-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj