Çevre Politikası
Genel Sekreterliğimize bağlı sağlık tesislerimizde, hizmetin sunumu esnasında oluşan atıkların, mevcut kanun  ve yönetmeliklere uygun olarak  bertaraf edilerek çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla Genel Sekreterliğimiz bünyesinde Çevre Yönetim Birimi kurulmuş olup, sağlık tesislerimizde  bu çalışmalara yönelik  hizmetin yürütülmesi ve kontrollerin sağlanması amacıyla çevre görevlileri istihdam edilmiştir.

Sağlık hizmetinin sunumu esnasında oluşan atıkların ayrıştırılması, toplanması, taşınması, geri kazanılması ve bertaraf edilmesi sırasında su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve işlemlerin kullanılmasını sağlamak, gelecek nesillere yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak çevre politikamızın temelini teşkil etmektedir.

Bu kapsamda, yöneticilerimizin konuyla ilgili duyarlılıklarının artırılmasına yönelik Genel Sekreterliğimiz Çevre Yönetim Birimi tarafından periyodik toplantılar düzenleyerek  yeni politikalar üretmeyi hedeflemekteyiz.
e-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj