Birlik Nedir?
Bakanlığımız, merkez ve taşra teşkilat şeması verimlilik esasına göre 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde yeniden yapılanmıştır. Verimli ve etkin sağlık hizmeti sunulması amacıyla, sağlık hizmeti erişimine göre yapılan bölge planlamalarına uygun olarak Kamu Hastane Birlikleri Genel Sekreterliklerinin teşkilat yapısı, hizmet alanı oluşturulmuştur.

Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği 02.11.2012 tarihinde kurulmuştur.

Genel Sekreter Doç. Dr. Kemal MEMİŞOĞLU ve teşkilat şeması doğrultusunda;

İdari Hizmetler Başkanımız Op. Dr. Yavuz BAŞTUĞ, Mali Hizmetler Başkanımız Vural KARAKILIÇ ve Tıbbi Hizmetler Başkanımız Uzm. Dr. Tunçay PALTEKİ’ dir.

 

 
e-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj