Kalite Politikaları
   Vatandaşa daha kaliteli sağlık hizmeti verilmesini sağlamak,

   Hasta hakları, hasta ve çalışan memnuniyeti ve hastaların sosyal ihtiyaçlarına yönelik hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak,

   Tıp ve kamu görevlileri etik ilkelerinin uygulanmasını sağlamak,

   Sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin kolaylaştırılmasını sağlamak,

   Her türlü tıbbi, idari, mali hizmetlerin geliştirilmesini sağlamak,

   Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,

   Sağlık giderlerinin azaltılmasını sağlamak,

   Eğitim ve araştırmanın desteklenmesini sağlamak,

   Hastaneler arası koordinasyon ile diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamak.
e-Dergi

Bilgi
Edinme

Personel Bilgi
Sistemi Giriş

Sık Sorulan
Sorular

İhale İşlemleri

Genel Sekreterimize
Mesaj